OKTASEPTAL®

Octenidini dihydrochloridum + Phenoxyethanolum

OTC – produkt leczniczy wydawany bez recepty

Nazwa produktu leczniczego:

OKTASEPTAL® (0,10 g + 2,00 g)/100 g, aerozol na skórę, roztwór

Substancja czynna:

Octenidini dihydrochloridum + Phenoxyethanolum

Postać farmaceutyczna:

Aerozol na skórę, roztwór.

Przejrzysty, bezbarwny, prawie bezwonny roztwór.

Wskazania do stosowania:

Oktaseptal® zawiera dwie substancje czynne: oktenidyny dichlorowodorek i fenoksyetanol. Lek ma działanie bakteriobójcze, grzybobójcze i wirusobójcze. Działanie leku Oktaseptal występuje już po 1 minucie od zastosowania i utrzymuje się mniej więcej przez godzinę. 

Oktenidyny dichlorowodorek działa na powierzchni rany i skóry. Fenoksyetanol uzupełnia zakres działania oktenidyny dichlorowodorku przenikając do głębszych warstw skóry i błon śluzowych. 

Produkt leczniczy Oktaseptal® jest wskazany do:

  • odkażania i wspomagającego leczenia małych, powierzchownych ran oraz dezynfekcji skóry przed zabiegami niechirurgicznymi 
  • wspomagającego postępowania antyseptycznego w obrębie zamkniętych powłok skórnych po zabiegach – np. szwów pozabiegowych
  • wielokrotnego, krótkotrwałego leczenia antyseptycznego w obrębie błon śluzowych i sąsiadujących tkanek przed i po procedurach diagnostycznych w obrębie narządów płciowych i odbytu, w tym pochwy, sromu i żołędzi prącia, a także przed cewnikowaniem pęcherza moczowego
  • w pediatrii (m.in. do pielęgnacji kikuta pępowinowego)
  • do dezynfekcji jamy ustnej (np. afty, podrażnienia spowodowane noszeniem aparatu ortodontycznego lub protezy dentystycznej)
  • ograniczonego czasowo, wspomagającego leczenia antyseptycznego grzybicy międzypalcowej
  • w obrębie narządów rodnych np. w stanach zapalnych pochwy, a także w obrębie żołędzi prącia mężczyzny.

Oktaseptal jest przeznaczony do stosowania u dorosłych i dzieci w każdym wieku.

Informacja dodatkowa: