OKTASEPTAL®

Octenidinum dihydrochloridum + Phenoxyethanolum

OTC – produkt leczniczy wydawany bez recepty

Nazwa produktu leczniczego:

OKTASEPTAL® (0,10 g + 2,00 g)/100 g, aerozol na skórę, roztwór

Substancja czynna:

Octenidinum dihydrochloridum + Phenoxyethanolum

Postać farmaceutyczna:

Aerozol na skórę, roztwór.

Przejrzysty, bezbarwny, prawie bezwonny roztwór.

Wskazania do stosowania:

Produkt leczniczy Oktaseptal® działa bakteriobójczo, grzybobójczo i wirusobójczo. Jest przeznaczony do stosowania na niezbyt rozległe rany i do wielokrotnego krótkotrwałego leczenia antyseptycznego w obrębie błon śluzowych i sąsiednich tkanek przed procedurami diagnostycznymi oraz przed i po niedużych zabiegach operacyjnych (np. w ginekologii, urologii, proktologii, dermatologii, geriatrii, wenerologii, położnictwie, stomatologii itd.):

 • do leczenia antyseptycznego niezbyt rozległych ran oraz dezynfekcji skóry i błon śluzowych,
 • do dezynfekcji jamy ustnej np. przy aftach, podrażnieniu spowodowanym noszeniem aparatu ortodontycznego lub protezy dentystycznej,
 • przy opracowywaniu drobnych ran oparzeniowych i owrzodzeniowych,
 • przy pielęgnacji nierozległych ran i szwów pooperacyjnych,
 • przed i po badaniach diagnostycznych w obrębie żeńskch i męskich narządów płciowych, w tym pochwy, sromu, żołędzi prącia,
 • przy czynnościach przed, w trakcie i po porodzie (m.in. do pielęgnacji krocza po jego nacięciu w trakcie porodu – episiotomii),
 • przed i po zabiegach diagnostycznych w obrębie odbytu,
 • przed i po cewnikowaniu pęcherza moczowego,
 • przed czynnościami związanymi ze sztucznym zapłodnieniem,
 • w pediatrii (m.in. do pielęgnacji kikuta pępowinowego),
 • do ograniczonego czasowo wspomagającego leczenia antyseptycznego grzybicy międzypalcowej.
Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na oktenidyny dichlorowodorek, fenoksyetanol lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, tj. glicerol 85%, sodu D-glukonian, betaina kokamidopropylowa 30%, sodu wodorotlenek, woda oczyszczona. Produktu leczniczego Oktaseptal® nie należy stosować do płukania jamy brzusznej (np. śródoperacyjnie), pęcherza moczowego ani błony bębenkowej.

 

Informacja dodatkowa: