Jakie właściwości musi mieć środek antyseptyczny?

By uznać daną substancję za antyseptyczną, musi spełniać szereg wymagań. Nie wystarczy wyłącznie jej aktywność -bójcza. Ważne są też inne kwestie, a mianowicie:

  • nie może uszkadzać zdrowych komórek,
  • musi mieć szerokie spektrum działania,
  • powinna być skuteczna w zwalczaniu biofilmu bakteryjnego,
  • powinna być substancją bezbarwną,
  • nie powinna wywoływać oporności,
  • musi być zgodna z substancjami i materiałami zawartymi w opatrunkach,
  • powinna być stabilna pod wpływem zmieniającego się pH (brak rozkładu pod wpływem zmiany pH i obciążeń białkowych).

Źródło: Grupa robocza ekspertów PTLR: Leczenie ran 2012,9,3,59-75. Data dostępu: 20.08.2023.